author Call Us: 09503 2256
Sort by:
3,000.00 Lakh (Kyats)

မြောက်ဒဂုံ၊(44) ရပ်ကွက်၊ဗိုလ်မှူးဗထူးလမ်းဒဲ့ပေါက် 20×60၊ 2PT ၊ 3000ls

မြောက်ဒဂုံ၊(44) ရပ်ကွက်၊ဗိုလ်မှူးဗထူးလမ်းဒဲ့ပေါက်
3,000.00 Lakh (Kyats)
3,000.00 Lakh (Kyats)

မြောက်ဒဂုံ၊(43)ရပ်ကွက်၊ဗိုလ်မှူးဗထူးလမ်းဒဲ့ပေါက် 20×60၊ 2RC ၊ 3000ls

မြောက်ဒဂုံ၊(43)ရပ်ကွက်၊ဗိုလ်မှူးဗထူးလမ်းဒဲ့ပေါက်
3,000.00 Lakh (Kyats)
21,000.00 Lakh (Kyats)

ရန်ကင်း၊မိုးကောင်းလမ်းမအနီး(လမ်းကျယ်၊လမ်းသန့်) 31×90 2RC၊M3 21000Ls

ရန်ကင်း၊မိုးကောင်းလမ်းမအနီး(လမ်းကျယ်၊လမ်းသန့်)
21,000.00 Lakh (Kyats)
12,000.00 Lakh (Kyats)

သင်္ဃန်းကျွန်း သုဝဏ္ဏ VIP1 40×60 2RC M4 12000ls

သင်္ဃန်းကျွန်း သုဝဏ္ဏ VIP1
12,000.00 Lakh (Kyats)
18,000.00 Lakh (Kyats)

ရန်ကင်း ဘောက်ထော် (လမ်းသန့်) 45×70 2RC၊M4၊B1 18000Ls

ရန်ကင်း ဘောက်ထော် (လမ်းသန့်)
18,000.00 Lakh (Kyats)
17,500.00 Lakh (Kyats)

ရန်ကင်း ဘောက်ထော်(လမ်းကျယ်လမ်းသန့်) 40×60 2RC၊M3 17500Ls

ရန်ကင်း ဘောက်ထော်(လမ်းကျယ်လမ်းသန့်)
17,500.00 Lakh (Kyats)
4,200.00 Lakh (Kyats)

တောင်ဥက္ကလာ၊11W မြသီတာအိမ်ရာအနီး 20×60 2BN 4200Ls

တောင်ဥက္ကလာ၊11W မြသီတာအိမ်ရာအနီး
4,200.00 Lakh (Kyats)
3,300.00 Lakh (Kyats)

တောင်ဥက္ကလာ၊5W(လမ်းသန့်) 20×60 2RC 3300Ls

တောင်ဥက္ကလာ၊5W(လမ်းသန့်)
3,300.00 Lakh (Kyats)
8,000.00 Lakh (Kyats)
8,000.00 Lakh (Kyats)